Er jeres faglige specialister gode formidlere?

Mange virksomheder besidder en kæmpe ressource i form af viden blandt de ansatte, men selvom ens medarbejdere er fagligt dygtige, er de ikke nødvendigvis gode til at formidle deres viden. Med kurset Train The Trainer fra Tina Theilgaard får du og dine medarbejdere redskaber til at kommunikere og undervise med gennemslagskraft og troværdighed. Herved sikres, at den store mængde viden, som findes internt i virksomheden, udnyttes optimalt.

Train The Trainer

Kurset gør fagmænd til kompetente undervisere og udfordrer den allerede erfarne formidler, som måske er kørt fast i de samme teknikker og trænger til ny inspiration. Med Train The Trainer opøver deltagerne færdigheder, der gør dem endnu bedre til at kommunikere.

Unikt koncept – interaktiv træning:

På Train the Trainer underviser deltagerne selv i de midler og metodikker, de skal lære at bruge, fx spørgeteknik, AV-midler, tale- og kropssprog, som en del af et koncept der sætter interaktiv træning i fokus.

På kurset bliver den underviste selv underviser, hvor alle deltagere træner på at gøre udtryk, stemme og kropssprog til et budskab i sig selv.

Trygge rammer – et lærende miljø:

Kursusdeltagerne oplever et uformelt, trygt og livligt miljø, hvor skuldrene er nede og humøret oppe. Et lærende miljø, der danner fundamentet for den optimale læringsproces.

Læring og leg går hånd i hånd, og i denne forbindelse er aktivering af kursusdeltagerne nøgleordet – i alt fra åndedræts- og oplæsningsøvelser til teaterøvelser og konkurrencer.

Præ- og postkursus:

Sammenhæng mellem start- og slutproces er elementært. Med et prækursusforløb er vi i gang allerede før vi mødes, og med den omfattende evaluering i postkursusforløbet bliver vi ved efter kurset er slut.

Feedback er en rød tråd gennem kurset: med DVD-optagelser af deltagernes undervisningssessions giver deltagerne sig selv feedback og modtager specifik og individuelt feedback fra instruktørerne og fra de andre kursister.

Overblik over Train The Trainer:

  • Kurset forløber over 3 intensive dage – hvor aftenen også bliver taget i brug
  • Kurset er baseret på 12 deltagere og 2 instruktører
  • Kursets koncept er baseret på interaktiv træning
  • Kursets trygge og humoristiske rammer giver den optimale læringsproces
  • Kursets deltagere træner pædagogiske metodikker og AV-midler
  • Kurset kan tilpasses din virksomhed. Det kan både afholdes ude af huset eller internt.

Aftal et møde med Tina Theilgaard på tlf. 24 42 12 56 eller tina@tina-theilgaard.dk og hør mere om Train The Trainer og andre kurser.

Comments are closed.